Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Публикации

Отчети по проекти
Ръководства
Книги

SENSITIVITY MAPPING AND ANALYSIS of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone – PDF Document
NOTE: because of the size of the file (688 MB), we do not recommend you to open this book online, instead, please download this book to your computer ( right click – Save Link As … ) for better performance.

АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА – PDF Document
ЗАБЕЛЕЖКА: предвид размера на файла ( 210 МВ), не ви препоръчваме да го отваряте онлайн, вместо това, моля свалете книгата на вашият компютър ( десен клик – Save Link As … ) за по-добър резултат

Сборници от доклади
Експертизи