Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Лаборатория за изпитване „Морска химия“

Лаборатория за изпитване „Морска химия“ е специализирана в изследване на морска вода и седименти. Изпитват се редица физикохимични параметри като рН, соленост, твърдост, алкалност, разтворен кислород, БПК5, сероводород, биогенни елементи, общ органичен въглерод и др. по утвърдени в морската химия международни методи. Помещенията и оборудването в лабораторията са реновирани и адаптирани към съвременните изисквания.

Изпълнителският състав е с доказан дългогодишен, професионален опит в областта на морските изследвания. Голяма част от анализите се извършват по време на научноизследователски експедиции на борда на НИК „Академик“, понякога при усложнена метеорологична обстановка. Екипът на секцията е участвал в стотици експедиции, част от които международни.