Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научна апаратура за теренни изследвания

Акустични уреди за регистрация на течения и повърхностно морско вълнение

 • Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), модел Workhorse &Sentinel 600 kHz производство на фирма Teledyne RD Instruments, САЩ;
 • SonTek Acoustic Doppler Profiler (ADP), модел ADP 1MHz производство на фирма SonTek/YSI A Xylem brand, САЩ;

ADCP Workhorse Sentinel 600kHz поставен на дънна рама Sea Spider

SonTek ADP 1MHz поставен на дънна рама

Предназначение на уреда

При една от възможностите за работен режим, уредът се монтира на дънна рама, която се разполага на морското дъно в предварително избрано за целите на даденото изследване място – плитки, преходни или дълбоки води;

 • В горе-посочения работен режим уредът дава възможност за измерване на повърхностното морско вълнение и течения на равни интервали (хоризонти) по целия воден стълб;
 • При регистриране на морското вълнение уредът измерва измененията на налягането при водната повърхност и вълновите орбитални скорости непосредствено под морската повърхност;
 • За измерване на разпространението на теченията по целия воден стълб се използват звукови вълни и отчитайки ефекта на Доплер при отражението им от водните частици, уредът определя скоростта на движение на водата в рамките на предварително зададените дълбочинни хоризонти.
Основни характеристикиADCP Workhorse Sentinel 600kHzSonTek ADP 1MHz
Режим на работа

– Автономен

– Директно предаване на данни

– Автономен

– Директно предаване на данни

Автономност под водадо 3 месецадо 1,5 месеца
Работна дълбочина2 м – 50 м1,3 м – 40 м
Сензори

– датчик за налягане;
– 3 акустични датчика;
– датчик за температура;
– вътрешен компас;
– жироскоп

– датчик за налягане;
– 3 акустични датчика;
– датчик за температура;
– вътрешен компас;
– жироскоп
Точност на измерванията

скорост на водата:
точност: ±0,3 см/сек
резолюция: 0,1 см/сек
обхват; ±0,1 см/сек – ±20 м/сек

брой хоризонти: 1 – 255

големина на хоризонта:
обхват: 0,25 м – 8 м

температура:
точност: ±0,4°C
резолюция: 0,01°C
обхват: -5° до 45°C

компас:
точност: ±2°5
резолюция: 0,01°

жироскоп:
точност: ±0,5°
резолюция: ±0,01°
обхват: ±15°

– скорост на водата: ±0,1 см/сек;

брой хоризонти: 1 – 100;

Големина на хоризонта:
обхват: 0,4 м – 5 м

температура:
точност: ±0,2°C

жироскоп:
точност: ±1-2°
обхват: ±50°

Измервани параметри

Програмната обработка на регистрираните данни дава информация за изменението на следните параметри:

Морско вълнение:

 • значителна височина на вълната [м];
 • период на пика на спектъра [сек];
 • посока на вълнението според средния период [градуси];
 • посочно разпространение на вълнението [градуси].

Течения:

 • хоризонтални и вертикални скорости на теченията на всеки хоризонт [см/сек];
 • абсолютна скорост на теченията на всеки хоризонт [см/сек];
 • посока на теченията на всеки хоризонт [градуси]