Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научно-изследователска база „Маслен нос“

Научно-изследователската база „Маслен нос“ е създадена през 1973 година и се използва от ИО за изследвания в различни направления на морската наука. Географското и положение и природните дадености са особено подходящи за различни подводни дейности. Ежегодно се провеждат експедиции, целта на които е актуализация на данните, свързани с процесите в морето и бреговата зона, изпробване на нова водолазна екипировка, обучение и повишаване на квалификацията на водолазните екипи. Базата се използва и като полигон за изпитания на океанографски прибори, за извършване на мониторинг на хидрохимични параметри на морската вода, за обучение и тренировки на дълбоководни водолази, обучение на студенти, учени и специализанти в специалността “водолаз – изследовател”, провеждане на студентски практики за изследване на надводните и подводни морски тераси, съвременната динамика на крайбрежните ландшафти и археологически обекти.