Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Изследователска Подводница РС-8

Изследователската миниподводница РС-8В е в експлоатация от 1987 г. По-важните и характеристики са:

  • Работна дълбочина – 250 м
  • Тегло – 5 тона
  • Дължина – 6,5 м
  • Екипаж – 2+1
  • Далечина на подводно плаване – 5 морски мили
  • Авгономност под водата – 5 часа
  • Научно оборудване – фотокамера, видеокамера, манипулатор, пробовземащи естройства.