Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Изследователи

Списък на изследователите и техническия персонал по секции (име на секция, ръководител и състав – научен+техници – снимка и кратка визитна картичка – име, координати и с линк към персоналните страници )