Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научен състав

Научни звена

Морска физика:

Ръководител Секция:
доц. Екатерина Трифонова

доц. д-р Розанджела де Фатима Свиеркоски

ас. Диана Иванова Демирева

Химия на морето:

Ръководител Секция:
доц. Валентина Дончева

ас. Боряна С. Джурова

Морска геология и археология:

Ръководител Секция
доц. д-р Преслав И. Пеев

доц. д-р Атанас Д. Василев

доц. д-р Орлин В. Димитров

доц. д-р Райна И. Христова

доц. д-р Иван Д. Генов

 доц. д-р Димитър П. Димитров

доц. д-р Валентина Г. Дончева

гл. ас. д-р Красимира Р. Славова

Биология и екология на морето:

Ръководител секция:
доц. д-р Кремена Б. Стефанова

проф. д-р Снежана Мончева

 

доц. д-р Петя Иванова

доц. д-р Виолин Райков

доц. д-р Марина Д. Панайотова

доц. д-р Мария Янкова

гл. ас.д-р Антоанета Т. Траянова

гл. ас. д-р Рада Мавродиева

гл. ас. Елица Стефанова

Динамика на бреговата зона:

Ръководител Секция: и. д.
доц. д-р Николай Н. Вълчев

доц. д-р Екатерина В. Трифонова

гл. ас. д-р Наталия Каменова Андреева

гл. ас. д-р Илиян Коцев

ас. Богдан Проданов

Океански Технологии:

 Ръководител Секция:
доц. д-р Веселка М. Маринова

доц. д-р Васил Донев

гл. ас. д-р Надежда Н. Вълчева

д-р Асен Стефанов

д-р Илия И. Щирков

ас. Виолета Хр. Слабакова

 

ас. Елеонора Рачева