Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Помощни звена

Техническа работилница:

Техническата работилница е предназначена за ремонт и поддръжка на научното оборудване, както и за създаване на прототипи на научна апаратура. За целта тя е оборудвана с необходимите машини и инстременти и в нея работи квалифициран персонал.

НИБ "Шкорпиловци":

Научно-изследователската база „Шкорпиловци“ е предназначена за провеждане на научни изследвания в природни условия в бреговата зона, обучение на специалисти и провеждане на научни конференции и семинари.

НИК "Академик":

НИК АКАДЕМИК е многоцелеви, универсален научно-изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море. За целта корабът е оборудван и обзаведен със съвременна навигационна и научно-изследователска апаратура и оборудване и комплектован с квалифициран и добре обучен екипаж.

ФС и РЗ:

Осъществява финансово-счетоводната дейност на Института

АСО:

Осъществява административно-стопанкото обслужване на Института.

Научна информация:

От 1977 г. започва да функционира институтската библиотека, във фонда на която се съхраняват над 10000 библиотечни единици – книги, периодични издания, научни проекти и отчети, ксерокопия, карти.