Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Сграда

Главната база на Института по океанология е разположена в гр. Варна, кв. Аспарухово на южния бряг на Варненския залив. Построена е през 1976 година, разширена и модернизирана през 1988 година. В нея са разположени: главната сграда, състояща се от два корпуса, в които се помещават административните офиси, научните кабинети и лаборатории, библиотеката и техническата работилница; хипербарният комплекс; хангари и складове за научното оборудване.

Адрес: България, гр. Варна 9000, ул. „Първи май“ № 40, ПК 152
Телефон: Оператор (052) 370486, Директор (052) 370484, Fax: (052) 370483
E-mail: office@io-bas.bg