Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Day: July 12, 2019

Европейската нощ на науката ще се проведе на 27.09.2019 г.

Конкурсите се организират  като част от проект REFRESH (Европейска нощ на учените), финансиран от Европейската комисия по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства №818879. Всичко около нас е наука, а новите технологии ни позволяват да покажем, че всичко е REFRESH. Покажете, че науката е интересна, забавна и може да привлече

Прочети повече »
Новини

Първа работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“ и мониторингова кампания за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете по проект: „Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressures (ANEMONE)”/“Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“

Прочети повече »