Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

BRIDGE-BS – Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОТНОСНО ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BRIDGE-BS
(12-13 юли 2021)

Проект BRIDGEBS (Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми) стартира с цел разработване на прогнозни инструменти и възможности, необходими за разбиране и прогнозиране на въздействието на климатичните и антропогенните мултистресори върху екосистемните услуги в Черно море.

Стартовата среща на BRIDGEBS, финансирана от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и координирана от METU-IMS – Турция, се проведе онлайн на 12-13 юли 2021 г. На пленарното откриване беше представен и сродният проект DOORS („Разработване на оптимална и отворена подкрепа за научни изследвания в Черно море“) по програма „Хоризонт 2020“ и бяха представени взаимодействията между двата проекта по отношение на Стратегическата програма за научни изследвания и иновации в Черно море.

Над 200 участници от академичните среди, секторите на политиката, синята икономика и гражданското общество се събраха, за да се запознаят с амбициозната и перспективна изследователска програма на BRIDGE-BS. Срещата започна с приветствена реч на координатора на BRIDGE-BS Барис Салиоглу и встъпителни думи на ректора на METU Мустафа Версан Кок. Тази двучасова публична част продължи с пленарна сесия по въпросите на политиките с участието на Джослин Гитон от Европейската служба за външна дейност и Патриция Бусолини от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, ръководена от Уенди Бонне от ГД „Научни изследвания и иновации“. След пленарната сесия по въпросите на политиките, Сиги Грубер, старши съветник от ГД „Научни изследвания и иновации“, изнесе ключова реч за Черно море и новите проекти. Г-жа Грубер заяви: „Това, което ме поразява, е вече високото ниво на интеграция на BRIDGE Черно море и DOORS; тези проекти близнаци са свързани с много ключови заинтересовани страни, но също така и с гражданите около Черно море.“ Сиги Грубер добави също: „Науката и политиката често се разглеждат като напълно различни светове. Но ние научихме, че ако не можем да свържем тези два свята, това може да ни попречи да решим сложни проблеми.“ След двучасовата публична сесия в продължение на ден и половина се проведоха вътрешни срещи по работни пакети за обсъждане на бъдещия план и следващите стъпки за едно здраво и по-добре оценено и разбрано Черно море.

Главната цел на BRIDGE-BS е да се развият морските изследвания и иновации в Черно море, за да се разработят съвместно пътища за син растеж в условията на множество стресови фактори за устойчиво използване на екосистемните ресурси. За тази цел ще бъде разработена рамка за управление, основано на екосистемите, която да позволи възприемането на политиката и да насърчи участието на гражданите. Групирайки се около три основни възела, включващи динамика на услугите, инкубатори за син растеж и овластени граждани, BRIDGE-BS се стреми да постигне „здраво, устойчиво и продуктивно Черно море до 2030 г.“, като осъзнава сериозността на заплахата, която представлява нарастващият антропогенен натиск върху Черно море. Въпреки че Черно море все още е богато от гледна точка на биоразнообразие, природни ресурси и наследство, тези екосистемни услуги са застрашени от предизвикани от човека фактори като свръхулов, хипоксия и еутрофикация, както и от въздействието на чужди видове и изменението на климата. Ето защо BRIDGE-BS поставя на преден план всеобхватната цел за оценка на текущото състояние на черноморските екосистеми, техните услуги и устойчивост на многобройните стресови фактори, както и за създаване на необходимите средства за устойчиво управление на тези екосистеми.

BRIDGE-BS обединява 33 партньорски организации от 7 черноморски крайбрежни държави, 8 държави-членки на Европейския съюз и международни организации. Експерти от водещи морски изследователски и европейски институции ще допринесат за постигане на максимално въздействие, както и за разработването на авангардни научни резултати през следващите 4,5 години.

Контакти:
Можете да се свържете с координационния екип на BRIDGE-BS, за повече информация.
Електронна поща: bridgebs@ims.metu.edu.tr
Twitter: @BRIDGE_BlackSea
Facebook: @BRIDGEBlackSea
YouTube: BRIDGE Black Sea

40 години НИК „Академик“

Изложба по повод  40-годишнината на НИК „Академик“ беше открита на 4 юни в Българската академия на науките от заместник-председателя чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и директора на

Прочети повече »

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »