Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Предстояща научна конференция

На 20 и 21 октомври 2022г. във Варна ще се проведе шестнадесетото издание на Международната конференция по Морски науки и технологии BlackSea’2022.

Конференцията ще бъде в хибриден формат, с присъствено и дистанционно участие.

Заявки за участие, придружени с резюме на доклада се приемат до 10-ти август 2022г.

Официална страница на конференцията

Приложена е поканата за участие – PDF файл.