Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ – ОТ МОЛЕКУЛАТА ДО ЕКОСИСТЕМАТА. Проф. Албена Александрова и проф. Нешо Чипев са основните организатори на научното събитие. В представянето по темата взеха участие учени от БАН – Институт по океанология, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Биологически факултет на Софийски университет. Бяха представени и разисквани редица актуални екологични теми: за развитието и глобализацията на екологията, за потенциала и предимствата на екосистемния подход при оценка на състоянието на рибните запаси в българския сектор на Черно море, въвеждане на новото направление „Екология на стреса“ в изследването на стресогеността на средата в Черно море по отношение на морска биота; модерни подходи с използване на ДНК анализи за идентифициране на замърсителите в Черно море, зеленоинженерни решения с потенциал за решаване на екологични проблеми при възстановяването на крайбрежните екосистеми Особен интерес предизвикаха предстоящите проекти с иновативна и неизследвана у нас проблематика, а именно „Микропластмасата като актуален екологичен проблем на Черно море“ и „Как екологията на едно минало се проявява в настоящето чрез комплексното изучаване на уникалния екотоп „Подводна вкамена гора“ в акваторията на Созопол. Конкретни резултати от изследванията бяха показани в специална постерна сесия.

Официални гости бяха доц. Николай Вълчев – директор на Института по океанология, доц. Ина Анева – научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и проф. Деница Борисова – научен секретар на направление Климатични промени, рискове и природни ресурси. Доц. Ина Анева подчерта голямата значимост на проведените изследвания и техния принос в управлението, опазването и устойчивото ползване на много уязвимата и уникална екосистема на българското Черноморие. Тя използва възможността специално да поздрави основния инициатор на събитието – проф. Нешо Чипев за неговата отдаденост и задълбочени научни изследвания през годините, които са сериозен принос за обогатяването и издигането на нивото на различни области от екологичната наука. Представянето предизвика широк интерес и беше посетено от учени, студенти, ученици, представители на неправителствени организации, заинтересовани лица.

40 години НИК „Академик“

Изложба по повод  40-годишнината на НИК „Академик“ беше открита на 4 юни в Българската академия на науките от заместник-председателя чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и директора на

Прочети повече »

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »