Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Хидродинамичната обстановка към момента ограничава навлизането в българската акватория на потенциално замърсени води от Украйна

Наблюдава се развитието на благоприятна хидродинамична обстановка, която към момента ограничава евентуалното навлизане на потенциално замърсени води след разрушаването на стената на ВЕЦ „Нова Каховка“ в българската акватория на Черно море и крайбрежието, по данни на Института по океанология към БАН.

След като първоначално потенциално замърсените води. постъпили в Черно море през Днепровската затока бяха концентрирани в Одеския залив, постепенно започна тяхното разпространение в акваторията на северозападния шелф на Черно море.

Формираха се два потока. Първият, в който попаднаха по-големи водни обеми, беше притиснат от теченията и се разпространяваше в крайбрежната зона чрез серия от малки по размер вихри.

Вторият включва относително малки по обем замърсени води и постепенно зае акваторията, прилежаща към Кримския полуостров. В него протичаше активно смесване и дисперсия на замърсителите.

Около 18 – 19 юни потокът от Одеския залив се сля с водите, постъпващи от р. Дунав и понастоящем те не могат да бъдат диференцирани освен при наличието на информация или данни за характерни маркери на замърсяването от „Нова Каховка“ посочват океанолозите.

Понастоящем такива маркери не са налични и в тази връзка отговорните институции следят концентрациите на специфични замърсители, като мед, цинк и алуминий, тежки метали, радионуклеиди и биогенни елементи (азот, фосфор).

Трябва да се има предвид, че поради голямото количество валежи в цяла Европа, водните обеми, постъпващи от р. Дунав. значително превъзхождат по количество водите от „Нова Каховка“. които потенциално могат да достигнат устието, и подобно на тях съдържат биогенни елементи и замърсители.

На притока на сладки води се дължеше ниската крайбрежна соленост в края на май и началото на юни. която спадна до 10-11. В момента солеността се увеличава и е около 14.

По принцип това са нормални сезонни колебания, но тази година те са особено резки поради постъпването на огромни обеми сладки води от р. Дунав. което допълнително подпомага дисперсията на потенциалното замърсяване от „Нова Каховка“.

В последните няколко дни се наблюдава развитието на благоприятна хидродинамична обстановка, която се изразява в това. че струята на крайбрежното течение в региона на Дунавската делта се разпространява в североизточна посока с максимална скорост 35 см/сек. т.е. формира се противотечение на преобладаващия пренос, което задържа разпространението на речните води в зоната на Дунавската делта.

Очаква се формиране на антициклонален вихър, който ще характеризира водообмена в следващите дни. който също ще благоприятства задържането на речните води.

Вторият образуван поток, в момента е прихванат от квазистационарния Кримски вихър и малки обеми от него постъпват в основната черноморска циркулационна система.

Сателитните данни от Sentinel 2 показват, че и в момента в Одеския залив продължават да се наблюдават цъфтежи на цианобактерии. характерни при ниска соленост. Цъфтежи с по-голяма интензивност се наблюдават и в Тендривската затока, която не е пряко замърсена от води на „Нова Каховка“.

Последните резултати от анализа на хлорофил в морската вода показват, че концентрацията му във Варненския залив е 2.8 пъти по-висока от тази при станция Крапец. В станции Златни пясъци и Шкорпиловци не са измерени цъфтежни концентрации. В района на Крапец продължават да преобладават различни видове диатомеи (Cerataulina pelagica. Cyclotella meneghiniana. Dacctiylosolen fragilissimus. Chaetoceros). докато във Варненския залив се срешат предимно динофлагелати (Gyrodinium spirale. Oblea rotunda. Gymnodinium. Gyrodinium).

Анализът на института е направен въз основа на продуктите на Черноморския център за наблюдения и прогнози, част от системата Copernicus Marine Services, координиран от Института по океанология – БАН, както и лабораторни анализи в секция „Биология и екология на морето“, ИО-БАН. Прогнозата за теченията в Черно море се актуализира всеки ден на Фейсбук страницата на ИО-БАН.

Новината е публикувана и в maritime.bg

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »

Инициативата „Акселератор за устойчива синя икономика в Черно море“ — покана за представяне на вашите решения!

    Акселераторът подкрепя устойчиви решения за синя икономика в целия Черноморски регион с цел насърчаване на устойчиви и иновации за кръговата икономика в региона. Програмата

Прочети повече »

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна

Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна да станат част от пътуваща изложба, чиято експозиция ще бъде в различни

Прочети повече »

Гражданска наука

     На 21.06.2023 г., ИО – БАН стартира пилотно изпълнение на задача, свързана с Гражданска наука по проектите DOORS (финансиран по Програма Horizon 2020 H2020-EU.3.2.3.3.,

Прочети повече »