Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

    Oт 16 до 19 май 2023 г. в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието се организира от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен център към ЦО – БАН.

    Форумът беше открит официално от акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН и чл.- кор. дбн Евдокия Пашева, зам.- председател на БАН и директор на Център за обучение – БАН.

    За първи път традиционното събитие на Център за обучение – БАН събра за обмен на научни идеи млади учени и лектори както от страната, така и от чужбина. В  научния форум участваха над 90 докторанти от България, Франция, Германия, Полша, Испания, Италия и Хърватия.

    Чл.- кор. дбн Евдокия Пашева награди с дипломи единадесет участника с доклади и девет – с постери, чиито презентации бяха най-високо оценени от научно жури.Сред наградените участници е задочният докторант от Института по океанология – БАН – Росица Пехливанова, Секция Морска геология и археология, с научни ръководители: доц. д-р Райна Христова, ИО – БАН и доц. д-р Никола Ботушаров, СУ „Св.Кл.Охридски“.

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »

Инициативата „Акселератор за устойчива синя икономика в Черно море“ — покана за представяне на вашите решения!

    Акселераторът подкрепя устойчиви решения за синя икономика в целия Черноморски регион с цел насърчаване на устойчиви и иновации за кръговата икономика в региона. Програмата

Прочети повече »

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна

Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна да станат част от пътуваща изложба, чиято експозиция ще бъде в различни

Прочети повече »