Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Информационна среща по повод „Деня на земята“

На 26.04.2024г. от 10:00 до 12:00 часа в Институт по Океанология – БАН се организира Информационна среща по повод „Деня на земята“  (22.04.2024г.), който през настоящата година е с мотото „Планетата срещу пластмасите“.
 
На срещата ще бъдат представени резултатите по три проекта, свързани с отрицателното въздействие на микропластмасите върху морската биота, като предизвикващо значими промени във функционирането на морските организми и екосистеми, предоставяните екосистемни услуги и до каква степен нашите плажово-дюнни системи са замърсени с пластмаси: „Биоакумулация на микропластмаси в ключови видове от трофичните мрежи в черноморската екосистема и потенциалните им негативни ефекти“, „Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“ и „Повишаване на обществената осведоменост, картиране и намаляване на антропогенните отпадъци за опазване на българските черноморски плажове и дюни (CleanBeach-BG)“. 

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »