Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по океанология към Българската Академия на науките със седалище в гр. Варна обявява, че отдава за временно и възмездно ползване недвижим имот, намиращ се в крайбрежната Научноизледователска база Шкорпиловци, ет. 2, стая 22. Той представлява помещение с площ 10 кв.м. и прилежащи 3 кв.м. обслужваща част към нея.

Месечната наемна цена на имота е в размер на левовата равностойност на 3.5 евро на кв.м. без ДДС за основната площ и 1 евро на кв.м. за обслужващата част, или общо левовата равностойност на 38 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

За лица, осъществяващи оглед, са определени Цветан Сираков (0897868535) и Малгожата Иванова (0897868542).

Документи за участие в процедурата се подават на адреса на Института по океанология – БАН: бул. Първи май 40, кв. Аспарухово, гр. Варна.