Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Техническа работилница

В работилницата се извършва ремонт и поддръжка на наличното научно оборудване, като тя разполага с необходимата техника и се обслужва от квалифициран персонал.