Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Стартира европейски проект DOORS, осигуряващ научна подкрепа на бизнес и академични организации за ускорен Син растеж на черноморския регион

На 29 юни 2021 г. с двудневна он-лайн среща стартира проект DOORS, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, целящ ускорен Син растеж на региона на Черно море.  Срещата бе официално открита от г-жа Уенди Бон от Европейската комисия и г-н Киприан Телеман, румънския министър на научните изследвания, иновациите и цифровизацията, който подчерта:

„DOORS заявява ясно ангажираността на Европейския съюз относно Черно Море, което ще даде възможност за неутрална по отношение на климата, устойчива и продуктивна синя икономика. Образованието, научните изследвания и иновациите са златния триъгълник за икономика, основана на знанието, за укрепване на връзките между черноморските и европейските учени.“

Заглавието на проекта е „Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea: DOORS). Проектът се координира от  Националния институт за научни изследвания и развитие на морската геология и геоекология – GeoEcoMar, Румъния. DOORS обединява опит и технологии на 37 научни, академични и бизнес организации от 16 европейски държави, включващи и всички черноморски страни. Той ще бъде реализиран в периода 1 юни 2021 – 31 май 2025. Бюджетът на DOORS е 9 млн. евро.

За  постигане на своите цели, екипът на DOORS ще работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от самото начало, за да разработи отворена изследователска система за подкрепа на черноморската общност. DOORS ще внедри три работни програми:

  • Система от Системи (СОС) – осигуряваща  свободен достъп до информация получена от полеви измервания, морски експедиции, спътникови наблюдения и числени симулации;
  • Ускорител на Син растеж– създаване на нови възможности за работа, чрез разработване на механизми за свързване на бизнеса с научните изследвания;
  • Трансфер на знания – изграждане на капацитет и  споделяне на най-добри практики със  заинтересованите страни от Черноморски държави.

Официално прессъобщение на проект DOORS

Контакти

Можете да се свържете с координационния екип на DOORS, за повече информация.
Електронна поща: communications@doorsblacksea.eu
Twitter: @doorsblacksea
Instagram: @doorsblacksea

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »