Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Стартира европейски проект DOORS, осигуряващ научна подкрепа на бизнес и академични организации за ускорен Син растеж на черноморския регион

На 29 юни 2021 г. с двудневна он-лайн среща стартира проект DOORS, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, целящ ускорен Син растеж на региона на Черно море.  Срещата бе официално открита от г-жа Уенди Бон от Европейската комисия и г-н Киприан Телеман, румънския министър на научните изследвания, иновациите и цифровизацията, който подчерта:

„DOORS заявява ясно ангажираността на Европейския съюз относно Черно Море, което ще даде възможност за неутрална по отношение на климата, устойчива и продуктивна синя икономика. Образованието, научните изследвания и иновациите са златния триъгълник за икономика, основана на знанието, за укрепване на връзките между черноморските и европейските учени.“

Заглавието на проекта е „Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea: DOORS). Проектът се координира от  Националния институт за научни изследвания и развитие на морската геология и геоекология – GeoEcoMar, Румъния. DOORS обединява опит и технологии на 37 научни, академични и бизнес организации от 16 европейски държави, включващи и всички черноморски страни. Той ще бъде реализиран в периода 1 юни 2021 – 31 май 2025. Бюджетът на DOORS е 9 млн. евро.

За  постигане на своите цели, екипът на DOORS ще работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от самото начало, за да разработи отворена изследователска система за подкрепа на черноморската общност. DOORS ще внедри три работни програми:

  • Система от Системи (СОС) – осигуряваща  свободен достъп до информация получена от полеви измервания, морски експедиции, спътникови наблюдения и числени симулации;
  • Ускорител на Син растеж– създаване на нови възможности за работа, чрез разработване на механизми за свързване на бизнеса с научните изследвания;
  • Трансфер на знания – изграждане на капацитет и  споделяне на най-добри практики със  заинтересованите страни от Черноморски държави.

Официално прессъобщение на проект DOORS

Контакти

Можете да се свържете с координационния екип на DOORS, за повече информация.
Електронна поща: communications@doorsblacksea.eu
Twitter: @doorsblacksea
Instagram: @doorsblacksea

България докладва извършената актуализация на Морската стратегия – преустановено е нарушението на правото на ЕС

България изпълни задълженията си по Рамковата директива за морска стратегия да бъдат актуализирани първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда, критериите за определяне на

Прочети повече »

Стартира европейски проект REST COAST – “Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity” („Широкомащабно възстановяване на крайбрежни екосистеми, чрез свързаност реки-море”)

      REST COAST – “Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity” („Широкомащабно възстановяване на крайбрежни екосистеми, чрез свързаност реки-море”), си поставя

Прочети повече »

Стартира европейски проект DOORS, осигуряващ научна подкрепа на бизнес и академични организации за ускорен Син растеж на черноморския регион

На 29 юни 2021 г. с двудневна он-лайн среща стартира проект DOORS, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз,

Прочети повече »

BRIDGE-BS – Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНОТНОСНО ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BRIDGE-BS (12-13 юли 2021) Проект BRIDGE–BS (Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие

Прочети повече »

Иновативно проучване на замърсяването на река Дунав с микропластмаси проведе екип на ИО-БАН, съвместно с международни експерти

Екип на ИО-БАН, съвместно с експерти от BOKU Австрия и Лаборатории  WESSLING извърши за първи път в р. Дунав (в района на Русе – Гюргево

Прочети повече »

Посещение на ученици от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ в Институт по океанология

На 21 май 2021 г. на посещение в Института по океанология бяха ученици от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. Визитата беше  инициирана от екипа

Прочети повече »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 11-а НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“. 

Прочети повече »

ИО-БАН кани всички граждани и гости на град Варна да се докоснат до единствената в България изследователска миниподводница

ИО-БАН кани всички граждани и гости на град Варна да заповядат „на борда“ на изследователската миниподводница РС-8В и да се запознаят отблизо с работата на

Прочети повече »

Стартира Надграждане на разпределена научна инфраструктура – Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ (споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020)

На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща на LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, обект от НПКНИ. Надграждането на

Прочети повече »