Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обществени поръчки открити през 2020

Наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2020
Дата на създаване:– фeвруари 2020 г.

>> Прочети повече >>