Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Химия на морето“

Изследва динамиката на химическия състав на морските и крайбрежните езерни и постъпващи в морето води, химическите аспекти на екологичното състояние и замърсяването на морските води, хидрохимическите аспекти на биологическата продуктивност в морската среда, морските биогеохимични цикли и енергийни потоци.  Изучава неорганичните морски ресурси.

Ръководител научна секция:
доц. д-р Валентина Георгиева Дончева

Автобиография

Curriculum Vitae

химик Огняна Димитрова Христова

инженер, химик Антон Илиев Кръстев

еколог Боряна Славкова Джурова

химик Татяна Степановна Николова

химик Нели Николаева Вълчева

техник, химия Теодора Здравкова Обрешкова

техник, химия Валентина Станчева Кирякова