Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обществени поръчки открити през 2018

Борсова сделка за периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm) за нуждите на международното плаване на НИК "Академик", ИО-БАН, гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2018
Дата на създаване: 04 септември 2018 г.

>> Прочети повече >>

Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2018
Дата на създаване: 02 Август 2018 г.

>> Прочети повече >>

Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2018
Дата на създаване: 31 Юли 2018 г.

>> Прочети повече >>

Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2018
Дата на създаване: 22 Юни 2018 г.

>> Прочети повече >>