Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Студенти

Институтът по океанология участва в бакалавърската и магистърската степен на обучение като приема студенти от различни висши училища за провеждане на летни практики, ръководство при разработване на бакалавърски и магистърски тези и различни специализирани обучения. Институтът приема чуждестранни студенти по различни програми за междуакадемичен обмен, като „Еразъм+“, включително за придобиване на практически опит на международни експедиции с НИК „Академик“.

Повече информация за част от образователните дености на ИО-БАН със студенти:

Студенти по геология от СУ на лятна практика в ИО.

Студентско участие в международната експедиция BIO-OPT 2019 на борда на НИК „Академик“

Мобилност на докторанти по програма „ERASMUS+”в ИО-БАН