Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Ученици

Институтът по океанология участва в младежката образователна дейност с ученици от различни възрастови групи. Институтът отваря врати за посещение на деца от различни училища, младежки научни лагери, ученически школи и клубове.  Чрез възможността да се запознаят с работата на учените, да посетят лабораториите, да се качат на борда на НИК „Академик“ и да разгледат единствената в страната изследователска миниподводница  PC-8 ИО насърчава интереса на децата към науката, поощрява тяхната любознателност и  разширява познанията им за интересния свят на изследванията на Черно море.

По традиция учените от ИО организират различни мероприятия с ученици и общественост по повод международния ден на Черно море, световния ден на водата, деня на българската просвета и култура и други.  Секция „Биология и екология на морето“ е ментор на Клуб „Делфинче“ от училище „Иван Рилски“ от 2011 година и оттогава срещите на малчуганите с морските биолози продължават да поддържат у тях искрата за разгадаване на тайните на морето.

Eдна от най-успешните инициативи, свързана с образователните дейности на института е активното участие на учените в мегасъбитието „Европейска нощ на учените“, което ежегодно предизвиква огромен интерес към науката сред варненската общественост и най-вече сред децата.

Повече информация за част от образователните дейности на ИО-БАН с ученици:

Посещение на участниците в младежки научен лагер Science Camp 2020

Посещение на ученици от ОУ „Г.С.Раковски” и ОУ ”Васил Априлов”

Посещение на ученици от детски клуб „Екоприключенци“

Бъдещи изследователи от ОУ „Свети Иван Рилски“

ИО-БАН – партньор-ментор по Проект „Изследователи“ на СНЦ „Маргалид“

Посещение на ученици от ОУ „Г. С. Раковски”

Семинар „Екология на Черно море“  в ИО – БАН – програма ,,Еразъм +“, сектор ,,Училищно образование“

Честване на деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Публични лекции пред учители и ученици от гр. Бреда, Холандия

Международен ден на Черно море – 31.10.2019 г.

Международен ден на Черно море – 31.10.2018 г.

Световен ден на водата – 22.03.2019 г.

Европейска нощ на учените – 2019

Европейска нощ на учените  2018

Европейска нощ на учените  2017