Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обществени поръчки открити през 2019

Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2019
Дата на създаване:02 септември 2019 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2019
Дата на създаване:  28 февруари 2019 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на Автономни профилиращи сонди за нуждите на международно плаване на НИК "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2019
Дата на създаване:  25 февруари 2019 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на резервни части за океанографски закотвен буй ЕММ2.0

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2019
Дата на създаване:  11 февруари 2019 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на Мултикорер за пробонабиране на геоложки, биологични и химични седиментни проби с принадлежности и екструдер.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2019
Дата на създаване:  29 януари 2019 г.

>> Прочети повече >>