Обществени поръчки открити през 2019

Доставка на резервни части за океанографски закотвен буй ЕММ2.0

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2019
Дата на създаване:  11 февруари 2019 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на Мултикорер за пробонабиране на геоложки, биологични и химични седиментни проби с принадлежности и екструдер.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2019
Дата на създаване:  29 януари 2019 г.

>> Прочети повече >>